首页 - 通知公告 - 正文

天津大学管理与经济学部MEM项目提前批面试保留资格考生名单

2022-03-30

交费编号

姓名

mem20221266

赵静

mem20221060

何家劲

mem20221271

郑伟

mem20221410

阎海平

mem20221224

杨丽娟

mem20221308

郭杰

mem20221200

王之学

mem20221443

赵强华

mem20221056

郭诗梦

mem20221089

李辉

mem20221345

刘亨凡

mem20221092

李君

mem20221347

刘静

mem20221003

保芳英

mem20221245

张建杰

mem20221069

黄馨仪

mem20221043

冯晓晨

mem20221323

孔祥云

mem20221256

张栩萌

mem20221269

赵玉君

mem20221087

李华明

mem20221417

叶海年

mem20221422

于建海

mem20221040

范明胜

mem20221073

焦腾飞

mem20221389

王永祥

mem20221393

王志军

mem20221280

邹浒

mem20221006

曹琳淼

mem20221366

庞保平

mem20221291

陈宁雷

mem20221047

甘永斌

mem20221061

何锦荣

mem20221091

李军涛

mem20221161

石宇

mem20221169

孙鹏

mem20221390

王有德

mem20221041

范旭平

mem20221097

李巍

mem20221369

荣毅

mem20221402

徐维刚

mem20221050

高迎军

mem20221051

葛永超

mem20221076

解晓虎

mem20221080

康凯

mem20221356

吕卓

mem20221447

周凌枭

mem20221072

焦超

mem20221330

李乐

mem20221344

刘丹

mem20221378

孙薇

mem20221210

肖洲

mem20221212

谢辉鹏

mem20221240

张博

mem20221059

韩燕

mem20221325

李朝军

mem20221424

岳忆飞

mem20221436

张显军

mem20221265

赵贡有

mem20221290

陈晨程

mem20221093

李穆朗

mem20221103

李阳

mem20221201

魏晓宁

mem20221404

徐衍

mem20221274

周正

mem20221109

梁硕

mem20221405

许生彤

mem20221223

杨金山

mem20221019

陈婷婷

mem20221295

单益东

mem20221165

苏艳磊

mem20221429

张浩文

mem20221054

郭佳鑫

mem20221066

胡淼

mem20221133

刘旋

mem20221380

滕伯智

mem20221406

薛凯

mem20221445

赵云

mem20221004

毕重德

mem20221301

冯静静

mem20221332

李卯生

mem20221148

莫万练

mem20221237

袁涵益

mem20221001

艾治举

mem20221326

李承志

mem20221088

李欢

mem20221355

雒焕栋

mem20221375

宋全林

mem20221276

朱欣

mem20221298

董守林

mem20221063

何颍

mem20221358

马生伟

mem20221173

万继东

mem20221216

许志鹏

mem20221294

陈有明

mem20221319

蒋明胜

mem20221081

柯欢欢

mem20221096

李涛

mem20221370

沈宏强

mem20221231

姚玉飞

mem20221264

张智翔

mem20221275

朱丹华

mem20222308

陈华良

mem20222326

杜秀增

mem20222187

汪俊伶

mem20222246

杨忠治

mem20222185

田野

mem20222270

张睿航

mem20222004

毕合春

mem20222093

兰鹏飞

mem20222247

叶龙胜

mem20222195

王铁霖

mem20222513

朱伟

mem20222184

田野

mem20222193

王鹏

mem20222262

张慧

mem20222305

陈必胜

mem20222311

陈敏

mem20222321

崔志博

mem20222248

衣新华

mem20222420

时慧

mem20222108

李文仪

mem20222112

李中秋

mem20222257

张达

mem20222260

张国栋

mem20222368

李美林

mem20222202

王一涵

mem20222025

陈小转

mem20222194

王鹏飞

mem20222208

魏晓斌

mem20222318

程国相

mem20222290

支政

mem20222021

陈乃醒

mem20222249

于磊

mem20222199

王洵

mem20222324

董建军

mem20222073

胡长江

mem20222245

杨忠安

mem20222312

陈明涛

mem20222015

车兴浩

mem20222022

陈伟

mem20222059

郭立静

mem20222166

舒一帆

mem20222168

宋一先

mem20222017

陈晨

mem20222029

陈自能

mem20222179

谭磊

mem20222019

陈链

mem20222054

葛云龙

mem20222068

何彦

mem20222075

黄金阳

mem20222120

刘丹

mem20222197

王晓敏

mem20222265

张扩

mem20222182

田骞

mem20222028

陈仲良

mem20222041

房晓媛

mem20222210

温玉宝

mem20222026

陈毅

mem20222065

何春伯

mem20222118

林祖仪

mem20222255

张博昌

mem20222463

薛智强

mem20222023

陈文达

mem20222161

石相玉

mem20222180

唐贤鸿

mem20222189

王嘉媛

mem20222273

张潇月

mem20222402

吕鑫

mem20222464

杨琛

mem20222152

任健凯

mem20222241

杨卫平

mem20222279

赵亮

mem20222403

马爱宁

mem20222407

马义平

mem20222481

俞文浩

mem20222048

甘智伟

mem20222131

刘莹雪

mem20222174

孙蕾

mem20222266

张路

mem20222303

杓斌

mem20222459

徐长军

mem20222485

张法成

mem20222471

杨平

mem20222009

曹博文

mem20222020

陈淼

mem20222153

任炯彦

mem20222391

刘晓

mem20222007

蔡祥盛

mem20222040

范煦凯

mem20222172

孙浩淳

mem20222176

孙维超

mem20222219

吴振宇

mem20222398

路琳龙

mem20222435

王日

mem20223032

黄克起

mem20223031

黄杰

mem20223041

焦可明

mem20223132

张晓宇

mem20223096

吴佳锋

mem20223033

黄智敏

mem20223028

胡雨婷

mem20223038

姜潇

mem20223043

李汉团

mem20223056

刘宇红

mem20223075

史军强

mem20223101

谢志杰

mem20223133

张一凡

mem20223007

陈君立

mem20223070

钱悦维

mem20223016

房精哲

mem20223095

文欣

mem20223009

陈锡江

mem20223102

辛刚宇

mem20223142

朱伟鑫

mem20223071

秦昊阳

mem20223039

蒋昶涵

mem20223081

唐贺

mem20223021

高智博

mem20223069

綦景远

通知公告